Xe nâng cắt kéo 14m - 18m

Xe nâng cắt kéo 14m - 18m

Các đặc điểm chính:

Với chiều cao làm việc từ14m - 18 m, thiết bị này rất phù hợp cho công việc lắp két cấu và cơ điện tại các nhà xưởng, thao tác dễ dàng đối với các địa hình xấu không bằng phẳng sử dụng hệ bánh lốp cơ động và hiệu quả sử dụng cao.

Xe nâng cắt kéo 14m - 18m

Thông số kỹ thuật: Xe nâng cắt kéo 14m - 18m

Xe nâng tự hành 14m - 18m chạy dầu Diezel

Xe có mặt sàn thao tác rất rộng đi kèm với tải trọng nâng lớn từ 455kg - 680kg nên rất phù hợp với các công việc yêu cầu sàn thao tác rộng tải trọng nâng lớn.     

THÔNG SỐ KỸ THUẬT JLG 40RTS Genie GS5390
Chiều cao làm việc
Workinh height max
14.04m 18.15 m
Chiều cao tới sàn
Platform height
12.04m 16.15 m
Tầm với ngang lớn nhất
Horizontal reach maximum
- -
Tải trọng nâng tổng
Lift capacity
455Kg 680 kg
Tải trọng nâng sàn mở rộng
Lift capacity - extension deck
- 227 kg
Kích thước sàn thao tác chính
Platfrom size
1.80 x 3.20 x 1,1 (m) 3,98 x 1,83 x 1,13 (m)
Chiều dài sàn thao tác mở rộng
Platform extension size
1.23 (m) 1,52 + 1,22 (m)
Khả năng đi địa hình dốc
Gredeability
35% 40%
Tốc độ di chuyển
Drive speed
4.5 km/h 8,0 km/h
Nguồn năng lượng
Power source
Diezel Diezel
Trọng lượng thiết bị
Weight
4,500 kg 7,537 kg
.