Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Các đặc điểm chính:

Thông số kỹ thuật: Nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

.