Cho thuê xe nâng dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Cho thuê xe nâng dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Các đặc điểm chính:

Thông số kỹ thuật: Cho thuê xe nâng dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

.