Bể chứa và giàn khoan dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Bể chứa và giàn khoan dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

Các đặc điểm chính:

Thông số kỹ thuật: Bể chứa và giàn khoan dự án nhà máy lọc hóa dầu Long Sơn

.