Cho thuê xe nâng tại Hiệp Hòa, Bắc Giang

Cho thuê xe nâng tại Hiệp Hòa, Bắc Giang

Các đặc điểm chính:

Thông số kỹ thuật: Cho thuê xe nâng tại Hiệp Hòa, Bắc Giang

.