Cho thuê xe nâng tại Việt Trì Phú Thọ

Cho thuê xe nâng tại Việt Trì Phú Thọ

Các đặc điểm chính:

Thông số kỹ thuật: Cho thuê xe nâng tại Việt Trì Phú Thọ

.