Giàn khoan nhà máy xi măng Long Thành

Giàn khoan nhà máy xi măng Long Thành

Các đặc điểm chính:

Thông số kỹ thuật: Giàn khoan nhà máy xi măng Long Thành

.