Nhà máy xi măng Long Thành

Nhà máy xi măng Long Thành

Các đặc điểm chính:

Thông số kỹ thuật: Nhà máy xi măng Long Thành

.