Cổng chào Nhà máy xi măng Long Thành

Cổng chào Nhà máy xi măng Long Thành

Các đặc điểm chính:

Thông số kỹ thuật: Cổng chào Nhà máy xi măng Long Thành

.