Tin tức

Giới thiệu về tôn chỉ hoạt động của Phương Anh

Được cung cấp trực tiếp bởi AHI Australia cũng như thông qua một mạng lưới các nhà phân phối được chấp thuận tại Úc và trên toàn thế giới.

Sau các dịch vụ bán hàng      

Hỗ trợ qua điện thoại         

Tư vấn kỹ thuật về một vấn đề cụ thể         

Hướng dẫn sửa chữa bao gồm cách tiếp cận tốt nhất để khắc phục sự cố         

Phụ tùng có sẵn và gửi bằng chuyển phát nhanh qua đêm         

Tư vấn bảo dưỡng định kỳ     

Bảo trì và xử lý sự cố thường xuyên     

Cuộc gọi kiểm tra dịch vụ định kỳ     

Gia hạn bảo hành     

Quay lại cơ sở dịch vụ AHI  Đảm bảo chất lượng  Tất cả các sản phẩm AHI được sản xuất theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001.

Tất cả các dịch vụ được thực hiện theo tiêu chuẩn đã được phê duyệt bằng cách sử dụng các thành phần gốc và chất lượng.  Đối với dịch vụ, vui lòng liên hệ với một trong những nhân viên chủ động của chúng tôi tại một địa điểm dưới đây hoặc gửi email cho chúng tôi

.