Tin tức

Tuyển nhân viên

Cập nhật: 12/31/2012 8:45:52 PM

Chúng cần tuyển 5 kỹ thuật viên và 20 công nhân sức khỏe tốt đạo đức tốt khả năng hiểu biết để vận hành xe làm việc trên cao

Tin liên quan