Tin tức

Sống Cuộc Đời Đáng Sống

Cập nhật: 1/2/2013 8:05:53 PM

The wins and losses that once seemed so important will fade away.
Thắng hay Bại, đã từng rất quan trọng với bạn, rồi sẽ phai mờ.
 
It won't matter where you came from,or on what side of the tracks you lived, at the end.
Bạn từ đâu đến, hay đã sống bên phía đường nào, rốt cuộc cũng sẽ thành vô
nghĩa.
 
It won't matter whether you were beautiful or brilliant.
Bạn đẹp hay thông thái, điều đó sẽ thành vô nghĩa.
 
Even your gender and skin color will be irrelevant.
Ngay cả giới tính và mầu da của bạn cũng không thành vấn đề.

 So what will matter? How will the value of your days be

measured?
Vậy điều gì có ý nghĩa? Làm thế nào để đo lường giá trị những ngày sống của
bạn?
 
What will matter is not what you bought, but what you
built;
Ý nghĩa không nằm trong cái bạn mua, nhưng trong cái bạn xây;
 
not what you got, but what you gave.
không nằm trong cái bạn lấy, nhưng trong cái bạn cho.
 
Sống một cuộc đời có ý nghĩa không phải sự tình cờ . Đó không phải là hoàn cảnh mà là sự lựa chọn khi thấy cái gì đẹp hãy chia sẻ với bạn bè ở khắp nơi để những điều đẹp đẽ này có thể đến khắp mọi nơi trên thế giới