Tin tức - Tuyển dụng

Tuyển nhân viên Tuyển nhân viên

Chúng cần tuyển 5 kỹ thuật viên và 20 công nhân sức khỏe tốt đạo đức tốt khả năng hiểu biết để vận hành xe làm việc trên cao